Privacy statement

Matrixian Group

Matrixian Group is gevestigd op de Transformatorweg 104, 1014 AK in Amsterdam.

Met deze privacyverklaring willen wij inzicht geven in welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij dat doen en welke maatregelen wij treffen zodat uw rechten op privacy voldoende geborgd zijn.

 

Diensten en producten met persoonsgegevens

Matrixian Group is een B2B-leverancier van bedrijvendata, consumentendata, woningdata en voorspellingsmodellen. Onze data en analyses helpen onze opdrachtgevers bijvoorbeeld om hun marketingcampagnes te optimaliseren. Het gaat zowel om het werven als het behouden van klanten. Daarnaast kunnen onze diensten en producten bedrijven helpen om uitvoering te geven aan (contractuele) verplichtingen ten opzichte van hun klanten, of aan andere wettelijke verplichtingen. Onze diensten en producten worden ingezet voor kwaliteitscontrole en dragen bij aan efficiëntere processen binnen de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers.

Naast deze B2B-activiteiten, levert Matrixian Group ook producten aan consumenten, zoals woningwaarderapporten.

Bij onze dienstverlening verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Naam, adres, geslacht, leeftijd, telefoonnummer, demografische gegevens van het adres en openbare bekendmakingen.

De rechtsgrond van deze verwerkingen is het gerechtvaardigde belang van onze opdrachtgever, namelijk het werven en behouden van klanten, uitwerking kunnen geven aan contractuele of wettelijke verplichtingen en een efficiëntere bedrijfsvoering. Maar ook het gerechtvaardigd belang van Matrixian Group zelf van continuering van haar bedrijfsactiviteiten.

 

Klanten en prospects

Persoonsgegevens van onze klanten en prospects verwerken wij ook. Het gaat dan om  contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer en  e-mailadres van onze opdrachtgevers en mogelijke opdrachtgevers die noodzakelijk zijn om te communiceren over onze dienstverlening of noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Matrixian Group en onze klant. Deze gegevens bewaren wij ook om na het verrichten van de dienstverlening, service te kunnen verlenen door bijvoorbeeld ondersteuning te bieden en vragen te beantwoorden aangaande onze producten en diensten. Daarnaast hebben wij er een gerechtvaardigd belang bij onze prospects en klanten opnieuw te kunnen benaderen voor (nieuwe) producten. De gegevens worden niet langer door ons bewaard dan noodzakelijk is, waarbij wij rekening houden met de belangen van de persoon van wie wij gegevens hebben en onze bedrijfsbelangen.

 

Leveranciers

Ook van onze leveranciers verwerken wij persoonsgegevens, zoals namen van de contactpersoon en andere contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens bewaren wij zo lang als de relatie, actief is en/of garantietermijnen lopen.

 

Nieuwsbrief

Als u zich voor onze nieuwsbrief inschrijft, verwerken wij uw e-mailadres, zodat wij die kunnen gebruiken om onze nieuwsbrief naartoe te sturen.

Elke nieuwsbrief die wij sturen biedt de mogelijkheid om af te melden voor de nieuwsbrief. Indien u zich voor de nieuwsbrief afmeldt, verwijderen wij uw mailadres.

 

Sollicitanten

Via verschillende kanalen ontvangen wij persoonsgegevens van personen die bij ons solliciteren naar een baan of stageplaats.

Binnen 2 maanden nadat de sollicitatieprocedure is afgelopen, verwijderen wij alle gegevens van de sollicitanten.

 

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens worden de privacyrechten en vrijheden van natuurlijke personen door ons geëerbiedigd. Wij treffen technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat bij de verwerking geen inbreuk wordt gemaakt op die rechten.

Deze maatregelen betreffen onder meer dat wij:

 • Niet meer gegevens verzamelen dan nodig zijn voor het doel
 • Gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is
 • Zorgen voor (tijdelijke) opslag op eigen beveiligde servers
 • Persoonsgegevens altijd via een beveiligde verbinding verzenden en ontvangen
 • Ons bij (verdere) verwerking houden aan het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt/verkregen
 • Procedures hebben ingericht waarmee de rechten van betrokkenen worden gewaarborgd
 • Onze werknemers regelmatig worden getraind in de naleving van privacyregelgeving en geheimhoudingsplicht hebben.
 • Een Functionaris Gegevensbescherming hebben die ons regelmatig adviseert en controleert op onze naleving van de privacyregelgeving en tevens klachten van betrokkenen omtrent de verwerking van hun gegevens afwikkelt.
 • Intern privacybeleid en intern beveiligingsbeleid hebben, waar wij uitvoering aan geven.
 • Met elke derde die via ons persoonsgegevens ter beschikking krijgt een overeenkomst sluiten waarin de rechten en plichten met betrekking tot de privacy van persoonsgegevens worden geborgd.
 • Mocht er ondanks deze maatregelen een inbreuk plaatsvinden op persoonsgegevens, dan zullen wij dit onverwijld melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat deze inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de persoon om wiens gegevens het gaat (de betrokkene). Ook de betrokkene informeren wij over de inbreuk, tenzij wij passende beschermingsmaatregelen hebben getroffen.
 • Matrixian maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft een veeltal specifieke rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Het gaat om de volgende rechten:

 • Recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u hebben
 • Recht op het rectificeren van eventuele onjuiste gegevens die wij van u hebben
 • Recht dat wij ons beperken in de gegevens die wij van u hebben
 • Recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen die wij van u hebben
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons
 • Recht dat u de gegevens die wij van u hebben ontvangt op een manier dat u die gemakkelijk kunt overdragen aan een ander
 • Recht om een eerder gegeven toestemming tot verwerking in te trekken
 • Recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Deze rechten worden door ons erkend en door ons geborgd. U kunt voor de uitvoering van uw rechten contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via het e-mailadres privacy@matrixiangroup.com. Uiterlijk binnen 4 weken wordt uw verzoek door ons afgehandeld.

 

Betalingsgegevens webshop

Sommige van onze diensten kunt u tegen betaling via onze webshops afnemen. Daarbij kunt u gebruik maken van verschillende betaalmogelijkheden, zoals iDeal en Paypal. Deze gegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van de administratieplicht voor de Belastingdienst.

 

Websites & Cookies

Onze websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw browser/apparaat worden geplaatst. Een cookie zorgt ervoor dat je onderscheiden wordt van andere gebruikers.

Cookies kunnen verschillende doelen hebben, zoals het laten werken van de website, jouw persoonlijke voorkeuren onthouden, zoals de taal; een analyse van het gebruik van de website en ook marketing.

De meeste cookies blijven alleen gedurende je sessie op de website geplaatst, maar er zijn ook cookies die langer op je browser blijven staan.

Je kunt te allen tijde de cookies verwijderen van jouw browser. Hoe je dat doet, lees je verderop.

 

Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die nodig zijn om de website goed te laten werken. Dat kan zijn om te onthouden welke selectie je hebt gemaakt voor de matrixiangroup.shop; het ‘live’ kunnen chatten via de website.

Onder de functionele cookies vallen de noodzakelijke cookies. Die zijn bijvoorbeeld nodig om je door te leiden naar de beveiligde delen van de website en om goed te kunnen navigeren. Ook het onthouden van je bestelling hoort hierbij.

 

Analytische cookies

Naast functionele cookies maken wij gebruik van cookies die ons helpen inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Het gaat bijvoorbeeld om de duur van het bezoek van de verschillende pagina’s en het clickgedrag, de locatie van het type apparaat waarmee je onze site bezoekt. Op deze wijze kunnen wij de prestaties van onze website beter beoordelen. Dit moet ook leiden tot een betere bezoekerservaring bij onze bezoekers. Ook kunnen deze inzicht geven in de doeltreffendheid van onze online-advertenties.

 

Marketingcookies

Voor marketing doeleinden gebruiken wij ook zogenoemde tracking cookies. Deze cookies maken het mogelijk het surfgedrag van de gebruiker te volgen over verschillende domeinen (websites). Op deze manier kan worden vastgesteld waar de interesses van de gebruikt liggen en die kennis kan vervolgens gebruikt worden om advertenties te tonen die op die interesses aansluiten.

 

Verwijderen van cookies

Cookies kun je verwijderen van je browser. Elke browser kent daartoe een eigen route, maar deze is in veel geval te vinden via Menu en vervolgens Instellingen. De route verandert soms na een update. Wat voor elke browser werkt en ook nog eens heel simpel is, is een combinatie van de volgende toetsen:

CTRL + SHIFT + DEL

Naam cookie Website(s) Type cookie Wat doet het Bewaartermijn
_cfduid

matrixiangroup.com

shop.matrixiangroup.com

Functioneel

Deze cookie vanuit Cloudflare zorgt ervoor dat we weten dat jouw apparaat betrouwbaar is.

 

 

1 jaar
PHPSESSID

matrixiangroup.com

shop.matrixiangroup.com

Functioneel Bewaart de gebruikerssessie bij verzoek om nieuwe webpagina te gebruiken. Sessie
_ga

matrixiangroup.com

homematrix.com

shop.matrixiangroup.com

Analytisch GoogleAnalytics. Genereert statistische data over de manier waarop de gebruiker navigeert op de website. 2 jaar
_gat

matrixiangroup.com

homematrix.com

shop.matrixiangroup.com

 

Analytisch

GoogleAnalytics.

Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.

Sessie
_gid

matrixiangroup.com

homematrix.co

shop.matrixiangroup.com

Analytisch

GoogleAnalytics.

Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Sessie
_zlcmid

matrixiangroup.com

shop.matrixiangroup.com

Marketing Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij. 1 jaar
Collect

matrixiangroup.com

homematrix.com

shop.matrixiangroup.com

Marketing

GoogleAnalytics.

Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

Sessie
PREF matrixiangroup.com Marketing Registreert uniek ID-nummer om te zien hoe gebruiker YouTube video’s op verschillende pagina’s gebruikt 8 maanden
VISITOR_INFO1_LIVE matrixiangroup.com Marketing

Probeert de gebruikte bandbreedte van de bezoeker te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube video’s. Deze cookies gebruikt YouTube bijvoorbeeld om de bandbreedte te controleren, zodat de video correct wordt afgespeeld.

 

179 dagen
YSC matrixiangroup.com Marketing Registreert uniek ID-nummer om te zien welke YouTube video’s de gebruiker heeft gezien. Sessie
zte#

matrixiangroup.com

shop.matrixiangroup.com

Functioneel Bewaart Zopim Live Chat ID dat een apparaat herkent tussen bezoeken gedurende een chatsessie. Sessie
_zlcid

matrixiangroup.com

shop.matrixiangroup.com

Functioneel

Zopim-cookies bieden livechat-functionaliteit voor klant- / verkoopdoeleinden

 

Sessie
_zlcstore

matrixiangroup.com

shop.bizzmatrix.com

Functioneel Zopim-cookies bieden livechat-functionaliteit voor klant- / verkoopdoeleinden Permanent

AWSALB

de04.zopim.com

de08.zopim.com

de10.zopim.com

de12.zopim.com

de14.zopim.com

de16.zopim.com

de22.zopim.com

de24.zopim.com

de26.zopim.com

de28.zopim.com

ie02.zopim.com

ie04.zopim.com

ie06.zopim.com

ie10.zopim.com

ie16.zopim.com

ie18.zopim.com

ie20.zopim.com

ie22.zopim.com

ie24.zopim.com

 

 

matrixiangroup.com

shop.matrixiangroup.com

Functioneel Deze cookies zorgen ervoor dat als er veel verkeer is op de server ten behoeve van de live chat, de website niet vastloopt. Het gaat om een ‘load balancing cookie’.

 

6/7 dagen

r/collect

matrixiangroup.com

homematrix.com

shop.matrixiangroup.com

Marketing

DoubleClick by Google: verzamelt gegevens om de efficiëntie van bekeken of geklikte advertenties te meten en geeft gerichte advertenties weer

 

Sessie
_AVESTA_ENVIRONMENT homematrix.com Functioneel / Voorkeurs Maakt het mogelijk in te schrijven voor de nieuwsbrief Sessie
Laravel_session homematrix.com Functioneel

Maakt een gebruikers ID aan om te voorkomen dat derden ongeoorloofd inbreken in de sessie.  

 

Sessie
XSRF-Token homematrix.com Functioneel Serves to protect the site from CSRF (Cross-Site Request Forgery) attacks. Sessie
cookieconsent_status homematrix.com Functioneel Allows tracking and analytical 1 jaar

_http://shop.matrixiangroup.com/wp-content/themes/bizzmatrix/json/locations.json_data

_http://shop.bizzmatrix.com/wp-content/themes/bizzmatrix/json/locations.json_data_ttl_

_http://shop.bizzmatrix.com/wp-content/themes/bizzmatrix/json/locations.json_protocol

_http://shop.bizzmatrix.com/wp-content/themes/bizzmatrix/json/locations.json_protocol_ttl_

_http://shop.bizzmatrix.com/wp-content/themes/bizzmatrix/json/locations.json_thumbprint

_http://shop.bizzmatrix.com/wp-content/themes/bizzmatrix/son/locations.json_thumbprint_ttl_

_https://shop.bizzmatrix.com/wp-content/themes/bizzmatrix/json/locations.json_data

_https://shop.bizzmatrix.com/wp-content/themes/bizzmatrix/json/locations.json_data_ttl_

_https://shop.bizzmatrix.com/wp-content/themes/bizzmatrix.json/locations.json_protocol

_https://shop.bizzmatrix.com/wp-content/themes/bizzmatrix.json/locations.json_protocol_ttl_

_https://shop.bizzmatrix.com/wp-content/themes/bizzmatrix.json/locations.json_thumbprint

_https://shop.bizzmatrix.com/wp-content/themes/bizzmatrix.json/locations.json_thumbprint_ttl_

shop.matrixiangroup.com Functioneel Locations json data cache Persistent