Amsterdam – Matrixian Group legt  zich met een nieuw label gericht toe op mobiliteitsdata management voor de publieke sector. Deze specifieke dienstverlening start officieel 1 november onder de naam Matrixian Public.

Geen onbekend terrein

Ondanks dat het geen onbekend terrein is voor Matrixian Group wordt Matrixian Public nu geïntroduceerd als specifieke dienstverlening op het gebied van mobiliteits data management voor centrale en decentrale overheden.

Luke Liplijn, CEO van Matrixian Group: “Zowel vanuit Europa als vanuit de Rijksoverheid is er een sterke wil om meer informatie als open data aan te bieden. Ruim een jaar geleden begonnen we in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met het verzamelen van data voor de logistieke sector zoals milieuzones, laad- en losplekken en venstertijden. Met succes hebben we deze dienstverlening uitgebreid, gericht op de ‘last mile’. Oftewel: Hoe krijg je zo efficiënt mogelijk een pakketje van A naar B?  

Met ons nieuwe label richten wij ons op de specifieke wensen van Gemeenten, Provincies en de Rijksoverheid om mobiliteitsdata eenvoudig ter beschikking te stellen aan burgers en bedrijven. Hiermee helpen wij aan een betere doorstroming van verkeer in steden en helpen daardoor CO2-uitstoot en files te reduceren. Wij hebben er veel vertrouwen in dat wij met Matrixian Public een verdere invulling geven aan de ambitie van het Rijk om meer informatie als open data te ontsluiten en bedrijven te helpen deze data als effectieve kennis in te zetten voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Wij zien met trots de toekomst tegemoet.”

Matrixian Public

Met het nieuwe label wil het data science bedrijf uit Amsterdam een passende vorm van mobiliteitsdata management aanbieden. Liplijn: “De onderliggende technologie en werkzaamheden zijn op zich niet nieuw, de toevoeging van industriespecifieke kennis en de manier waarop we die binnen Matrixian Public aanbieden, is dat wel. Dit doen wij bijvoorbeeld door deze informatie te tonen op de door ons ontwikkelde interactieve kaartsystemen. Vanzelfsprekend zoeken we hierin de samenwerking met Gemeenten, maar ook met partijen daarbuiten, gericht op een schonere, veiligere maar ook meer concurrerende positie van Nederland als de logistieke hub voor Europa.

Over Matrixian Group

Onze data consultants en data scientists werken elke dag aan innovatieve, datagedreven oplossingen die de activiteiten van onze klanten versterken. Voor meer vragen over dit persbericht of Matrixian Group kun je een e-mail sturen naar info@matrixiangroup.com. Ga voor meer informatie naar www.matrixiangroup.com of naar www.matrixianpublic.com