In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat Data Science bedrijf Matrixian Group aan de slag met het optimaliseren van de ontsluiting van logistieke data. Matrixian gaat logistieke data van provinciale en stedelijke overheden verzamelen, verrijken en digitaal ontsluiten ten behoeve van logistieke dienstverleners en serviceproviders, om zo integratie met verschillende transportplanningssystemen mogelijk te maken. Het ontsluiten van data moet logistieke dienstverleners in staat stellen om hun transporten beter en efficiënter te plannen en wegbeheerders inzicht geven in toekomstige logistieke verkeersstromen. Op termijn kan dit landelijk tot een besparing leiden van 20 miljoen voertuigkilometers en zo’n 120 ton CO2 per jaar.

Logistieke data is afkomstig van provinciale en stedelijke overheden. Immers, zij bepalen waar en wanneer er gereden mag worden, welke stoffen vervoerd mogen worden, welke venstertijden en milieuzones aangehouden dienen te worden en wat de beperkingen zijn ten aanzien van gewicht, lengte, breedte en hoogte. De regels verschillen echter per regio, met onnodige wachttijden, omrij-verkeer en schade aan infrastructuur tot gevolg.

Door een continue en beter inzicht in logistieke data kunnen vervoerders hun transportplanning optimaliseren en ritten beter uitvoeren. De chauffeur hoeft minder onnodig om te rijden of te zoeken. In voorkomende gevallen kan het vrachtverkeer prioriteit aanvragen bij intelligente verkeerslichten (iVRI’s).

Ook wegbeheerders profiteren: zij kunnen informatie over aanrijroutes, venstertijden en wegwerkzaamheden maar ook diverse real-time verkeers- en verblijfsinformatie delen met vervoerders. Dit verbetert voor de wegbeheerder de verkeersafwikkeling, veiligheid en het milieu in zijn gebied en geeft de mogelijkheid om verkeersstromen actief te sturen. Een voorbeeld: de wegbeheerder kan in de toekomst besluiten alleen nog toegang te verlenen aan vervoerders die kunnen aantonen dat ze gebundeld of emissievrij bevoorraden. Deze ‘Performance Based Regulation’ kan op termijn leiden tot een besparing van minimaal 20 procent aan vracht- en bestelkilometers in de stad.

De gunning voor de opdracht ‘Optimalisatie ontsluiting logistieke data’ door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat past bij de doelstelling om de kansen die data en connectiviteit bieden te benutten, om zo maatschappelijke opgaven ten aanzien van verkeersveiligheid, bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid aan te pakken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Swaak, programmamanager Talking Logistics, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, tel +31 6 21557335 of Luke Liplijn , CEO Matrixian Group, tel . +31 (0) 20 244 0145